Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-mail
Mατίνα Stamison - Ατματζίδη 2610 - 997812 stamison@upatras.gr
Αικατερίνη Σπηλιοπούλου 2610 - 997704 aspiliop@upatras.gr
Αλεξάνδρα Λοτσάρη - Γρουμπού 2610 - 997724 alg@upatras.gr
Αναστασία Χρυσανθοπούλου 2610 - 997755 achrysan@upatras.gr
Ανδρέας Βελισσάριος 2610 - 969614 avelissa@upatras.gr
Βασιλική Δελλή 2610 - 997708 vdelli@upatras.gr
Βασιλική Ριζομυλιώτη 2610 - 997807 rizomilv@upatras.gr
Θεώνη Καβουρά 2610 - 997706 tkavoura@upatras.gr
Νικόλαος Γιαννακούλης 2610 - 997749 yiannak@upatras.gr
Νούλα Ιωαννίδου 2610 - 997703 ioannid@upatras.gr
Φρειδερίκη Σάββα 2610 - 997705 fsava@upatras.gr