Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ

Language: 
English
Degree: 
Postgraduate

ECΟ_1Ξ02   Υποχρεωτικό

Διδάσκων: Λοτσάρη-Γρουμπού Αλεξάνδρα

Ώρες διδασκαλίας: 3 ώρες ανά εβδομάδα

  Τμήμα Α: Δευτέρα 9:00 - 12:00

  Τμήμα Β: Τετάρτη 9:00 - 12:00                                        

 ΔΜ: 2.00   Βαρύτητα: 1.00

 

Πληροφορίες Μαθήματος