"Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο"

Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο

28 Μαρτίου- 15 Απριλίου 2016

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Υπεύθυνοι:  Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού (συντονίστρια της δράσης)

                   Θεώνη Καβουρά                       

                   Σπηλιοπούλου Αικατερίνη

                   Χρυσανθοπούλου Αναστασία

                     

  • Ομάδες των 15-20 μαθητών
  • Χρόνος επίσκεψης:  60’ – 120’
  • Διάρκεια κάθε παρουσίασης: 30’
  • Ημέρα Επισκέψεων:  Τρίτη 11:00 – 13:00
  • Τόπος: Κεντρική Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης

 

Στα πλαίσια της Δράσης: "Τα Σχολεία πηγαίνουν Πανεπιστήμιο", το  Διδασκαλείο  Ξένων Γλωσσών θα παρουσιάσει  την Αγγλική Γλώσσα με οπτικοακουστικό υλικό  σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τίτλοι παρουσιάσεων:

1. “The Story of the English Language Μέσα από αυτή τη διαδρομή θα ανακαλύψουν οι μαθητές τη μορφή και την προφορά της Αγγλικής γλώσσας στα διάφορα στάδια της ιστορίας της καθώς και  πότε και πώς επηρεάστηκε  από άλλες γλώσσες.

     Θεώνη Καβουρά   e-mail: tkavoura@upatras.gr

 

2. “Greek Words in the English Language”  Εδώ θα προβληθούν Ελληνικές λέξεις  που εισήλθαν στην Αγγλική γλώσσα κατά τις διάφορες φάσεις της ιστορίας της  και θα εντοπιστούν κάποιες καθημερινές Αγγλικές λέξεις που ενώ έχουν ελληνική καταγωγή,  ελάχιστοι το γνωρίζουν.

     Αλεξάνδρα Λοτσάρη-Γρουμπού   e-mail: alg@upatras.gr     

3. “Fairy tales and Fables”   Θα παρουσιαστεί η διδασκαλία της Aγγλικής γλώσσας σε μαθητές δημοτικού μέσα από παραμύθια και μύθους.  

      Σπηλιοπούλου Αικατερίνη      e-mail: aspiliop@upatras.gr

 

4. Celebrating Shakespeare- 400  years  Θα παρουσιαστεί η διαχρονικότητα της γλώσσας του  Shakespeare  μέσα από λέξεις και φράσεις «κλισέ» από τα έργα του που έχουν ενσωματωθεί στη σύγχρονη Αγγλική γλώσσα.  Η παρουσίαση απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Χρυσανθοπούλου Αναστασία      e-mail: achrysan@upatras.gr

 

Image: