Ιστορικό

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (ΔΞΓ) ιδρύθηκε αρχικά στο τέλος της δεκαετίας του 1960, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των Ξένων Γλωσσών της νεοσυσταθείσης Φυσικομαθηματικής Σχολής. Παρέμεινε υπό τη διοίκησή της μέχρι τη δεκαετία του 1980, οπότε η εποπτεία του ανατέθηκε στη Κεντρική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρυτανικό Συμβούλιο-Σύγκλητος). Από τότε το ΔΞΓ έχει επεκτείνει το διδακτικό του έργο καλύπτοντας όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου.