Αγγλικά Προπτυχιακά

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γλωσσική Ευαισθητοποίηση και Εισαγωγή στα Επιχειρηματικά Αγγλικά Ι

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τεστ Μάθημα για Μηχανολόγους