Αγγλικά για Οικονομολόγους Ι-Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Λοτσάρη Γρουμπού

Language: 
Αγγλικά
Degree: 
Προπτυχιακό
Department: 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος: ECΟ_1Ξ01Ν

Εξάμηνο: 3ο

Έτος Σπουδών: 2ο έτος

Κατηγορία: Υποχρεωτικό    ΔΜ 2

Προς Φοιτητές Erasmus:Ναι

Τμήμα A: Δευτέρα  9:00 - 12:00

Τμήμα B: Τετάρτη   9:00 - 12:00

Πληροφορίες για το μάθημα:

http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/courses/agglika-gia-oikonomo...