Αγγλικά για Οικονομολόγους ΙΙ- Διδάσκουσα: Αλεξάνδρα Λοτσάρη Γρουμπού

Language: 
Αγγλικά
Degree: 
Προπτυχιακό
Department: 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος: ECΟ_1Ξ02

Εξάμηνο: 4ο

Έτος Σπουδών: 2ο έτος

Κατηγορία: Υποχρεωτικό  ΔΜ 2

Προς Φοιτητές Erasmus: Ναι

Τμήμα A: Δευτέρα  9:00 - 12:00

Τμήμα B: Τετάρτη   9:00 - 12:00

Πληροφορίες μαθήματος

http://www.econ.upatras.gr/el/undergraduate/courses/agglika-gia-oikonomo...