Φρειδερίκη Σάββα (Γερμανική Γλώσσα)

Telephone Number: 
2610 - 997705
E-mail: 
fsava@upatras.gr