Ρωσική Γλώσσα ΙΙ - Διδάσκουσα: Ν. Ιωαννίδου

Language: 
Ρωσικά
Degree: 
Προπτυχιακό

Ρωσική Γλώσσα   ΙΙ

Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ ΙΙ  θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ Ι

Στο Β' εξάμηνο (Ρώσικα  ΙΙ) τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

Ρήματα  β΄ συζυγίας, προστακτική ,επίθετα, άμεσο αντικείμενο σε αιτιατική πτώση,

Δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση,

      -ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων  

      - κάλυψη γραμματικών και συντακτικών δομών

Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα,, Παραγωγή προφορικού και γραπτού λογού, εμπλουτισμός λεξιλογίου.