Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ - Διδάσκουσα: Ν. Ιωαννίδου

Language: 
Ρωσικά
Degree: 
Προπτυχιακό

Ρωσική Γλώσσα  ΙΙΙ

Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ IΙΙ  θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ Ι και ΡΩΣΙΚΑ-ΙΙ  

Στο Γ' εξάμηνο (Ρώσικα ΙΙΙ) τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

Ουσιαστικά και επίθετα στην προθετική πτώση, ο παρελθόντας του ρήματος,

Χρονικά επιρρήματα,

      -απόκτηση θεμελιακού λεξιλογίου

      -ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων με παράλληλη άσκηση  

       των γραμματικών και συντακτικών δομών

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση  και κατανόηση της  ρωσικής γλώσσας

Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου

Ορθή προφορά και έκφραση.