Ρωσική Γλώσσα ΙV - Διδάσκουσα: Ν. Ιωαννίδου

Language: 
Ρωσικά
Degree: 
Προπτυχιακό

Ρωσική Γλώσσα IV

Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ IV  θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα ΡΩΣΙΚΑ Ι,ΡΩΣΙΚΑ ΙΙ και ΡΩΣΙΚΑ III

Στο Γ' εξάμηνο (Ρώσικα  IV) τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

Καταφατική  και αρνητική  μορφή κτήσης, σύνθετη πρόταση με την αναφορική αντωνυμία, ανώμαλα ρήματα, δεικτική  αντωνυμία, τετελεσμένα και μη τετελεσμένα ρήματα   

      -απόκτηση θεμελιακού λεξιλογίου

      -ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων με παράλληλη άσκηση  

       των γραμματικών και συντακτικών δομών

Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση  και κατανόηση της  ρωσικής γλώσσας

Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου

Ορθή προφορά και έκφραση.

Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα,, Παραγωγή προφορικού και γραπτού λογού, εμπλουτισμός λεξιλογίου.