Ρωσική Γλώσσα Ι -Διδάσκουσα: Ν. Ιωαννίδου

Language: 
Ρωσικά
Degree: 
Προπτυχιακό

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ.ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΑ ΔΗΛΑΔΗ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ.Ι

 Ρώσικα Ι     

 Στο Α' εξάμηνο τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

-Φωνητική - Εκμάθηση ρωσικού αλφάβητου - Κανόνες προφοράς και τονισμού-Βασικές αρχές γραμματικής (Ουσιαστικό - Γένη ουσιαστικών - Ενικός/Πληθυντικός αριθμός - Προσωπικές και κτητικές αντωνυμίες - Επίθετα - Ρήματα (συζυγίες και χρόνοι των ρημάτων))

-Βασικές αρχές συντακτικού

-Σύντομα κείμενα - διάλογοι

-Προφορική ανάπτυξη θεμάτων

Βελτίωση των δεξιοτήτων στη χρήση  και κατανόηση της  ρωσικής γλώσσας

Βελτίωση του γραπτού και προφορικού λόγου

Γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα,, Παραγωγή προφορικού και γραπτού λογού, εμπλουτισμός λεξιλογίου